RAZIDLÁ - RAZNICE

Pre zariadenia MINCMAJSTER, RAZIČ a BALANCIER. 

Ak už vlastníte niektorý z našich mincových strojov, môžete si tu objednať ďalšie raznice.

CENY za 1 kus (pre obojstrannú razbu potrebujete 2 ks)
Razidlo pre Mincmajstera 20 mm: 185 Euro vr. DPH
Razidlo pre Raziča 24,5 / 26 mm: 220 Euro vr. DPH
Razidlo pre Balancier 24,5 / 26 / 30 mm: 220 Euro vr. DPH

DOBA DODANIA
cca 1 mesiac, prípadne skôr podľa dohody.

DOPYT - RAZIDLÁ